YALÇIN SADAK İLE 2.DÜNYA SAVAŞINDAN GÜNÜMÜZE MODERN SANAT

17/09/2020 • Seminerler

 Yalçın Sadak ile 2. Dünya Savaşından günümüze Modern Sanat.

11:30-13:30

(Başlangıç: 6 Ekim) 


Geçen dönemden kalan iki akım metafizik resim ve sürrealizm konusunu işledikten sonra sonra savaş sonrası akımları  ile devam edeceğimiz dersimizde ki diğer akımlar da aşağıda belirtilmiştir.
Metafizik Resim (Giorgio de Chirico, Carlo Carra, Chagal)
Sürrealizm (Gerçeküstücülük)  Giorgio de Chirico, Max Ernst, Jean Arp, Francis Picabia, Marc Chagal, Rene Magritte, Yves Tanguy, Alberto Giacometti, Salvador Dali, Frida Kahlo, Paul Delvaux, Joan Miro, Man Rey, Henri Rousseau.

Savaş sonrası dönemi ortaya çıkan akımlar; 
-Soyut dışavurumculuk
-Sert Kenar
-Pop Art öncesi
-Pop Art
-Hiperrealizm
-Minimalizm
-Land Art
-Op Art
-Kinetic Art 

Tüm akımlar sırası ile önde gelen sanatçıların  görselleri eşliğinde incelenecektir.

Comments are closed.

« »