SADIK ACAR İLE AYDINLANMA ÇAĞINDAN GÜNÜMÜZE FELSEFENİN DÖNÜŞÜMÜ

08/09/2021 • Seminerler

10 ARALIK 2021 CUMA ‘ DAN İTİBAREN

 SADIK ACAR İLE PSİKO-MİTOLOLİ (ZOOM)

11:00-13:00
“PSİKO-MİTOLOJİ”
“Teoloji, psikoloji ve felsefe ışığında kadim mitlerin yorumlanmasına dönük bir çalışma”

 

Comments are closed.

« »