SADIK ACAR İLE AYDINLANMA ÇAĞINDAN GÜNÜMÜZE FELSEFENİN DÖNÜŞÜMÜ

17/09/2020 • Seminerler

Sadık Acar ile “Aydınlama Çağından Günümüze Felsefenin dönüşümü”

14:15 -16:15

(Başlangıç : 5 Ekim ) 

 -Kant ve Alman İdealimizi ne söyledi?
-Modern felsefeden metafizik nasıl elendi?
-Sistematik felsefeye dönüş mümkün mü
-Postmodernizm bir sistem eleştirisi midir?
-Varoluşçuluk, Marksizm ve Hegel’le Hesaplaşmalar
-Felsefe bugün neleri tartışıyor?

Comments are closed.

« »