PROF.DR.KEREM CANKOÇAK BİLİM VE TOPLUM

03/12/2019 • Seminerler

6 Şubat Perşembe gününden itibaren 14:00-16:00 saatleri arası Prof.Dr.Kerem Cankoçak ile Bilim ve Toplum ana başlıklı 10 derslik yeni seminer programına başlıyoruz.

BİLİM VE TOPLUM SEMİNERİMİZDE BAŞLICA KONULARIMIZ;

  1. Büyük Patlamadan günümüze Evren

İlk Bilim Metinleri, boşluk problemi, Yerküre Merkezli Evren (Ptolemaios) sisteminin sorunları. Kopernik sistemi, Kepler ve Newton modeli. İlk evren modelleri. Einstein’ın kuramı. Genişleyen evren ve Kozmolojik sabit problemi. Kararlı durumcularla tartışma. Kozmik Mikrodalga Ardalanın keşfi. Kara enerjinin keşfi. Günümüzdeki kozmolojik problemler. Evrenin geleceği. Çoklu evren modelleri

  1. Evrim ve Akıllı Tasarım  

Baconcı bilim, jeoloji biliminin başlangıcı, Dünyanın yaşı tartışması Darwin’in evrim kuramını oluşturan tarihler ve entelektüel koşullar. Modern evrim kuramı. İnsanın evrimi. Evrim kuramı ile toplumbilimlerin ilişkisi. Canlılık nedir? Canlılığın ortaya çıkışına ilişkin kuramlar. Dünya sistemi ve ekoloji. Evrim mekanizmaları, mütasyon. Evrimde şansın rolü; Canlılığın tanımı, olası senaryolar. Margulis ve ortakyaşam kuramı; Gaia kuramı.

  1. Homo Sapiens’in Tarihi

İnsan nedir? İnsan ayrı bir tür olarak ne zaman diğer primatlardan ayrıştı. Dinozorların yok oluşunun insan tarihine etkisi. Üçüncü şempanze olarak insan. İnsan ve çevre ilişkisi. İnsanın genetik tarihi toplumsal tarihini etkiler mi? Kültürümüzün primatlardaki kökeni. İnsanın bir tür olarak geleceği. Zekâ ve duygular insana özgü mü?

  1. Özgür İrade Sorunu

Bilincin zor problem olduğunu savunan felsefeciler ile olmadığını savunanların argümanları. Evrimsel açıdan bilinç. Descartes’ın ruh beden ikiliği. Modern bilimin zihin/beden anlayışı. Gödel’in tamamlanmamışlık teoremi yapay zekanın olanaksızlığını mı söylüyor? Yapay ve doğal kavramlarının incelemesi. İnsan zekasının doğası, yapay zeka nedir? Belirlenimci bir dünyada özgür irade mümkün mü? Neden sonuç ilişkileri, belirlenimcilik ve öngörülebilirlik ile özgür iradenin ilişkisi. Nörobilim deneyleri özgür irade hakkında ne söylüyor?

  1. Kaos ve Determinizm

Fizik biliminde determinizm ve bunun kültüre etkisi. Determinizm ve öngörülebilirlik. Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemler. Dinamik sistemlerin tanımı, doğrusal sistemler. Fizikte determinizmin tanımı. Üç cisim problemi, Laplace ve Poincare’nin çözümü: Kaos kuramının doğuşu. Termodinamiğin dört yasası. Boltzman’ın modern entropi yorumu. Zaman oku ve entropi. Modern kaos kuramı ve doğrusal olmayan sistemler. Kaos kuramı ve fraktallerin günlük yaşamımızdaki etkileri. Kuantum fiziğinde determinizmin yeri.

  1. İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

Dünyamız ısınıyor mu? İklim değişikliğinin nedenleri neler? Dünyanın 4,5milyar yıllık tarihinde iklim değişiklikleri. Karbon dioksit salımının sera gazına etkileri. İnsan kaynaklı karbon dioksit salınımının dünyanın ısınmasına etkileri. Alternatif iklim modelleri. Global olarak insan çevre ilişkilerinin tarihi ve günümüzdeki durumu.

  1. Enerji Sorunu ve Nükleer Enerji

Geçmişte ve günümüzde enerji kaynakları. Günümüzde enerji ihtiyacı. Türkiye’nBağlantıin enerji kaynakları. Nükleer enerjinin tarihi ve günümüzdeki etkisi. Nükleer atık problemi. Nükleer enerjinin geleceği. Enerji kaynaklarının çevreye etkisi. Gelecekteki alternatif enerji kaynakları.

  1. Dünyada ve Türkiye’de bilim

Bilim tarihinin ve buluşların köşe taşları. Avrupa’da bilimin son 400 yılı. Türkiye’de bilim tarihinin kısa özeti. Dünyada bilimsel araştırmalar hangi alanlarda yoğunlaşmış durumda? Türkiye’de bilimsel araştırmanın durumu. Uzay araştırmalarından genetiğe, kanser araştırmalarından Higgs’in keşfine, ana akım bilimsel araştırma programlarının disiplinlerarası ilişkileri.

  1. Yeni Bir Bilim: Memetik

Dawkins’nın kültürel genler olarak tanımladığı “mem”ler nelerdir? Yeni bir araştırma programı olarak memetiğin toplum bilimlerindeki yeri. Memetik, dil kuramları. Darwin’in toplum bilimlerine etkisi ve yeni Darwincilik. Memetik kuram kültürel evrimi açıklayabilir mi? Doğa bilimleri ile toplum bilimleri arasında bağ kurmak için memetik biliminin önemi. Memler, dolayısıyla kültürümüz bizlerden bağımsız mı gelişiyor? Mem kuramı ile özgür irade çelişiyor mu?

  1. Varlık Felsefesine Farklı Bir Bakış: Fenomenoloji, Pozitivizm, Materyalizm, İdealizm.

Varlık nedir? Varoluşumuz önceden belirlenmiş midir? Fenomenler dünyası ile varoluşumuzun ilişkisi. Zihnimizden bağımsız bir dış dünya var mı? Modern bilimlerin ışığında eski felsefi problemlerin konumu. Yeni bir ontolojiye ihtiyacımız var mı? Bilim ile felsefe arasındaki ilişkinin kısa tarihi ve günümüzdeki durumu

Comments are closed.

« »