PROF.DR ERHAN BÜYÜKAKINCI İLE DÜNYA POLİTİKASI

17/09/2020 • Seminerler

Prof.Dr.Erhan Büyükakıncı ile 1970’lerden günümüze Dünya Politikası.

14:00-16:00

(Başlangıç :7 Ekim)

1970’ler deki Soğuk savaşın yumuşama döneminden başlamak üzere dünya politikası seminerlerimizde büyük güçleri ve Türkiye’mizi etkileyen önemli olayları ve olguları (petrol krizleri, İran devrimi, diktatörlükler, muhafazakarlığın yükselişe geçmesi, Doğu blokunun çökmesi,vs) ele alınıp tartışılacaktır.

Comments are closed.

« »