Dr. Duygu Atlas & Mesut Alp – Cetvelle Çizilmiş Coğrafya

17/09/2020 • Seminerler

YENİ KONU!!

14:00-16:00 

Dr. Duygu Atlas & Mesut Alp

Cetvelle Çizilmiş Coğrafya: Modern Orta Doğu’nun Doğuşu

Modern Orta Doğu coğrafyasının ve devletlerinin nasıl ortaya çıktığını, bölgenin şekillenmesindeki Batı etkisi ve rolünü, Orta Doğu’nun mezhebi yapısını yüzümüzü 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyıl başlarına dönerek konuşacağız. Ulus-devletler yerine devletlerin uluslaştığı bu dönemde günümüz sorunlarının da kaynağını bulacağız.

Comments are closed.

«