POST EMPRESYONİZM’DEN 2. DÜNYA SAVAŞINA MODERN SANAT

20/08/2019 • Seminerler

Yalçın Sadak ile her salı 11:30-13:30 saatleri arası (Mayıs sonuna kadar)

Post-empresyonistlerden II. Dünya Savaşı’na Kadar Modern Sanat

Post-empresyonizm (19. Yüzyılın sonlarına doğru olan zaman dilimini kapsar.)
Cezanne, Van Gogh, Gauguin, Tolouse Lautrec.

Fovizm (19. Yüzyıl sonu 20. Yüzyıl başı)
Maurice de Vlaminck, Kees van Dongen, Charles Camoin, Henri-Charles Manguin, Othon Friesz, Jean Puy, Louis Valtat, Georges Roualt.

Dadaizm (20. Yüzyılın ilk çeyreğinde etkindir.)
Marcel Duchamp

Ekspresyonizm (19. Yüzyıl sonu 20. Yüzyıl ilk yarısı)
Kirchner, Emir Nolde, Kandinsky, Franz March, Oskar Kokoschka.

Fütürizm (20. Yüzyıl başı)
Boccioni, Severini.

Metafizik Resim (20. Yüzyıl başında Fütürizme tepki olarak ortaya çıkar.)
Giorgio de Chirico.

Kübizm (20. Yüzyıl başı)
Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Leger, Robert and Sonia Delaunay, Juan Gris, Roger de La Fresnaye, Marcel Duchamp, Albert Gleizes, Jean Metzinger, Diego Rivera.

Soyut Resim (20. Yüzyıl)
Wassily Kandinsky, Piet Modrian, Jean Arp, Wols, Jackson Pollock, Mark Rothko, Hans Hartung, Antoni Tapies, Nicolas de Stael.

Sürrealizm (20. Yüzyıl)
Salvador Dali, Paul Klee, Joan Miro, Marc Chagall.

Aksiyon Resmi (20. Yüzyıl ortaları)
Jackson Pollock

Süprematizm (20. Yüzyıl başları)
Kasimir Malevich

Pop Art (20. Yüzyıl ortaları)
Jasper Johns, Lerry Rivers, Robers Rauschenberg, Andy Warhol.

 

Comments are closed.

« »