Dr.Nurbay Irmak

09/11/2016 • Eğitmenler

Nurbay Irmak lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladıktan sonra doktorası için Miami Üniversitesi, Florida’ya yerleşti. 2014’te “Purpose-Relativity and Ontology” başlıklı doktora tezini savunduktan sonra aynı yılın güz döneminde Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Yardımcı Doçent Doktor ünvanı ile tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Nurbay Irmak’ın akademik çalışmaları daha çok varlık felsefesi ve özel olarak da varlık felsefesinde metodolojik sorunlar üzerine yoğunlaşmıştır. Bunlara ek olarak medikal etik alanında da araştırmalarını sürdüren Dr. Irmak’ın uluslararası dergilerinde açlık grevleri, hasta hakları ve tedaviyi reddetme hakkı üzerine yayınlanmış yazıları bulunmaktadır. Miami ve Boğaziçi Üniversitelerinde Felsefeye Giriş, Eleştirel Düşünce, Uygulamalı Etik, Medikal Etik, Ontoloji ve Metaontoloji gibi lisans ve yüksek linsans düzeyinde dersler vermiştir. Felsefeyi ve felsefi düşünceyi daha geniş çevrelerle buluşturmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi İkinci Bahar programında da görev alan Dr. Irmak 2014 yılından bu yana Felsefe Modülü’nün koordinatörlüğünü yapmaktadır. Dr. Irmak halen Türkiye’nin ilk hakemli-bilimsel felsefe dergisi olan Felsefe Tartışmaları’nın eş-editörlüğünü yapmaktadır.

Comments are closed.

« »