Barok’tan Modernizme

15/09/2015 • Seminerler

Barok’tan Modernizme

Ufuk Çakmak geçen yıl başladığı”Müzik Mit Tarih Düşünce” adlı seminer dizisine bu yıl “Barok’tan Modernizme” başlığıyla devam ediyor. Ufuk Hoca, müziği merkeze alıp diğer alanlarla da harmanlayarak disiplinlerarası bir tarzda verdiği seminerlerine Protestan baroğundan başlayacak ve buradan Aydınlanma’ya doğru ilerleyecek. Romantizm, geç romantizm, izlenimcilik gibi akımları dışavurumculuk, deneycilik, çağ sonu gibi merkezkaç eğilimler izleyecek. Dizi, müziğin yanı sıra, sinema, felsefe, düşünce tarihi, edebiyat, sosyal tarih gibi alanlara da dokunuşlar içeriyor.

 

Comments are closed.

« »