MESUT ALP İLE ANADOLU VE MEZOPOTAMYA’NIN KADİM HALKLARI

17/09/2020 • Seminerler

Arkeolog Mesut Alp ile Anadolu ve Mezopotamya’nın kadim halkları (Sümerler,Akadlar, Hititler, Medler ve Persler) 

14:00-16:00

(Başlangıç:6 Ekim) 

 Sümerler
Tarihin en büyük muammalarından biri olan bu halkın nereden geldiği, neden Mezopotamya’yı seçtiği halen bir büyük bir sır. İlk olarak yazı icat edip tarihi başlatan, kentler kurup günümüz sosyo-ekonomik sistemlerinin temelini oluşturan Sümerler, bütün dünya mitolojileri ile de belli bir bağa sahip olması açısından da oldukça ilginç. Gelin birlikte bu Sümerlerin kim olduklarına bir kez daha bakalım. 

 Akadlar
Sümerlerin ortadan kaybolmasıyla ortaya çıkan bu toplum, Ortadoğu’nun kökten değişmesine vesile olan en büyük hareket olmasının yanı sıra, tarihte bilinen ilk imparatorluk örneklerindendir. Semitik bir halk olan Akadlar, dört bin yıldır bu coğrafyanın değişmez halklarından.

 Hititler
Anadolu’daki ilk Hint-Avrupalı imparatorluk olan Hitit İmparatorluğu, dünya tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Anadolu’da ilk konfederasyon denemelerinden sonra, Mısırlı firavunlara kafa turan, Mitannileri ortadan kaldıran, Asur’lularla savaşan dünyanın süper güçlerinden biri olmuştur. Bin tanrılı panteonu ile de günümüz Anadolu inançları üzerinden silinmez izler bırakmışlardır. 

Medler ve Persler
İran coğrafyasından doğup, kıta Avrupası, Mısır ve bütün Mezopotamya’yı etkisi altına alan bu uygarlıklar, Büyük İskender’in adeta ilham kaynağı ve öncüsü olmuşlardır. Yüz binlerce hatta bazı kaynaklarda bir milyon olarak zikredilen askerden oluşan ordularına karşı durabilen bir gücün olmadığı Persler kimdir, nereden gelmişlerdir ve nasıl yok oldular? Haklarında çok şey bilmediğimiz bu bilinmeze gelin bir daha bakalım…

Comments are closed.

« »