MAĞARA’DAN PİCASSO’YA SANAT TARİHİ

20/08/2019 • Seminerler, Uncategorized

Doç.Dr.Esra Aliçavuşoğlu ile her salı 11:30-13:30 saatleri arası (Mayıs sonuna kadar)

Mağaradan Picasso’ya Sanat Tarihi

“Sanat Tarihi: Mağaradan Picasso’ya”, Antik çağdan 20. yüzyıla dek Batı sanatının temel kavramlarını ve evrelerini ele alıyor. Sanatın ve sanat yapıtının kültür tarihi bağlamında dönüşen ve farklılaşan biçim/içerik ilişkisine odaklanıyor, sanatın nasıl bir rol üstlendiği/üstlenmesi gerektiğini tartışıyor. Bu derste görsel kültürün oluşum süreci, güzel sanatlar sisteminin yerleşikleşmesi gibi konular da irdeleniyor. Coğrafyalar arası farklı algılar ve ifade biçimleri, sanatın temaları, sanat kuramları gibi “sanatı anlama”ya yönelik başlıklar kapsamlı bir biçimde ele alınıyor. Yapıt çözümlemelerinin ve dönemler arasında karşılaştırmalı okumaların da yer aldığı derste sanat ve tarihi, estetik, ideolojik, kültür politikaları gibi çeşitli bağlamlar, teoriler aracılığıyla farklı açılardan okunuyor.

 

Comments are closed.

« »