KAUNTUM VE GERÇEKLİK

20/08/2019 • Seminerler

PROF.DR.KEREM CANKOCAK İLE 18 EKİM CUMA 13:30-15:3O SAATLERİ ARASI KUANTUM VE GERÇEKLİK (TEK SEFERLİK)

KUANTUM VE GERÇEKLİK

Güncel fiziğin gerçeklik kavramı, günlük hayatta kullandığımızdan ve felsefi metinlerdekinden oldukça farklıdır. Binlerce yıllık ontolojik soruyu, “bizden bağımsız olarak var olan nedir” sorusunu cevaplamak için felsefecilerin donanımı yetmemektedir artık. Kuantum fiziğinin dünyayı betimlemesi, şimdiye kadar yapılmış olan gerçekçilik tartışmalarını çok farklı bir boyuta taşımış, varlık ve hiçlik hakkında eski felsefenin yetersiz kaldığı noktalara taşımıştır. Bu seminerde yeni bir felsefeye olan ihtiyacı tanıtmaya çalışacağız.

Comments are closed.

« »