İSLAM KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI.

20/08/2019 • Seminerler

Prof.Dr.Kürşad Demirci ile her perşembe 11:30-13:15 arası (Mayıs sonuna kadar)

İSLAM KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI; KURAN- HADİS- TEFSİR- FIKIH VE  KELAM..

1 -İslam kültürünün kaynakları; Kuran- Hadis- Tefsir- Fıkıh ve Kelam.

2- İslam mezhepleri;

-Şiilik : Caferilik , İsmaililik, Gulat..

– Sünnilik: Hanefilik , Şafiilik, Malikilik , Hanbelilik, Vahabilik.

3- İslam Tasavvufu;

Tasavvufun tarihsel gelişimi, tasavvufun doktrinleri ve pratikleri.

Tarikatlar, Tekkeler, Şeyhler, Müridler .

*Önemli tarikatlar:

*Nakşibendilik.

*Mevlevilik.

*Halvetilik.

*Kadirilik.

*Rıfailik.

*Bektaşilik.

*Melamilik.

Bu seminer programında Tasavvufun toplumsal fonksiyonları konuşulacaktır.

Comments are closed.

« »