İNSAN İLİŞKİLERİNDEN VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERE.

20/08/2019 • Seminerler

Prof.Dr.Ahmet Kasım Han hocamız ile  21 Ekim Pazartesi günlerinde, Kasım ayından itibaren ise her Pazartesi 12:00-14:00 saatleri arasında sezon boyunca seminerlerimiz devam edecektir.

İNSAN İLİŞKİLERİNDEN ULUSLARARASI İLİŞKİLERE: ASLINDA NE OLUYOR?


Küreselleşme ile birlikte insanoğlunun ve dünyamızın geleceğini etkileyen sorunların tamamı uluslararası bir boyut kazandı. Yerel ile sınır ötesi arasındaki ayrım ortadan kalkmış bulunuyor.  Şahsa “özel” kabul ettiğimiz tüm meseleler kişisel irademizin, ve hatta vatandaşı olduğumuz devletin kontrolünde değil artık. İnsanlık bir ideal olarak anlamını kaybetti. Zamanın ruhunu, toplumların hal ve tavrını belirleyen iki kavram,   güvensizlik ve risk. Uluslararası politika, siyaset ve ekonomi alanında tüm çıktılar birçok farklı girdinin sonucu olmaya devam ediyor. Medya ise gerçeğin katmanlılığını yeknesak bir algı çerçevesine indirgemek kolaycılığını besliyor. Alabildiğine sofistike meseleleri tek sebepli sonuçlara indirgeme eğilimi güçleniyor. Halbuki, varlığını, refahını ve gelecek nesilleri korumak için meseleleri tüm karmaşıklığıyla kavrayabilmek ve bu karmaşıklıktan stratejik çözümlere ulaşabilmek gerekiyor. İnsan gelişen teknoloji karşısında emeğini, varlığını, insanlığını nasıl koruyacağı sorunuyla karşı karşıya. Ve tüm uluslararası siyasi/ ekonomik kriz ve çatışmalar, bizi tekrar tekrar kendi varlığımızla ve bu sorunla yüzleşmeye zorluyor. Ancak, ekonomik ve siyasi sistemin baskıları insanın çoklukla göz ardı edilmesine de neden oluyor. Peki denge nerede ve aslında neler oluyor? Tüm bu karmaşık ilişki ve etkileşimler, ve onların içerisinde biçimlendiği sistem, insanın doğası ve “öteki”yle kurduğu ilişkiler bağlamında ne söylüyor? Birlikte yaşamayı becerebilecek miyiz? Belirleyici stratejik tasarımlar gerçekten var mı? Yoksa bir komplo teorileri dünyasında mı yaşıyoruz? Aklımızı koruyarak hızla olup biteni, dönüşümü, değişimi anlayabilir miyiz? Bunun bir yöntemi var mı?

Bu seminerde, kısaca uluslararası ilişkiler olarak adlandırılan ekonomi-politik bütünü, temel yapı taşını oluşturan insanın doğası ve tercihlerinden yola çıkarak anlamayı, çevremizde olup biteni çözümleyerek uzun vadeli mana ve etkilerini analiz etmeyi öğrenmeyi hedefliyoruz. Günümüz dünyasının risk ve güvensizliği karşısında entellektüel bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenleri bekliyoruz.

 

Comments are closed.

« »