HAYRİ FEHMİ YILMAZ İLE ŞEHİRLER – HİKAYELER

17/09/2020 • Seminerler

Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz

ile

Şehirler / Hikayeler.  İznik, Selanik, Venedik ve Atina 

11:30-13:30

(Ayda 2 defa 7-28 Ekim )

İznik / Nikaia Kenti birçok yönden dünya tarihinin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Antik Bitinya bölgesinin bu önemli kenti 4. yüzyılda Hristiyan inancı ile ilgili Roma imparatorluğunun ilk genel Konsili’nin toplandığı merkez haline getirmiştir..İznik’te toplanan bu Konsil’de alınan kararlar bugün hala Hristiyan inancının temel ilkelerini oluşturmaktadır.Bu Konsil’den itibaren Hristiyanlık doğu ve batı Hristiyanlığı olarak ikiye ayrılmıştır. Kent Selçukluların erken döneminden itibaren Türklerin batıya göçünde en önemli merkezlerden biri olmuştur ve  11. yüzyılda Selçuklu başkenti olarak dünya tarihinde yerini almıştır. Haçlı Seferlerinde başkentini kaybeden Bizans imparatorluğunun yeni  başkenti haline gelmiştir. 14. yüzyılda Osmanlı hakimiyetine geçen kent 16. ve 17. yüzyıllarda dünyanın en önemli  çini – keramik üretiminin merkezlerinden biri olmuş ve çok geniş bir coğrafyadaki bir çok yapı burada üretilen çiniler ile kaplanmış. 

Selanik / Thesalloniki Balkanların önemli bir merkezidir. Kent Makedonya bölgesinin başkentidir. Roma İmparatorluğunun büyük kentlerinden olan Thessaloniki bir çok önemli anıtı bugüne kadar korumuştur. Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri haline gelen yerleşim Aziz Demetrios’un şehit edildiği yerdir. Erken Hristiyan sanatının özel örneklerini barındıran kent 15. yüzyılda Osmanlı kenti haline gelmiş. Bu dönemde önce İspanya Engizisyon’dan kaçan Yahudilerin sığınma yeri olmuş ardından ilginç bir mesihi hareketin merkezi haline gelmiştir. 19. yüzyılda Osmanlı batılılaşmasının önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.   

Venedik, Akdeniz Üzerinde Yaşam
Avrupa’nın en iyi korunmuş ortaçağ kentlerinden olan yerleşim Deniz ile iç içe gelişen dokusu ile benzersizdir. O hem Bizans hem Osmanlı dönemi boyunca İstanbul ile  güçlü ilişkileri olan şehir ticaretle zenginleşmiş ve dünya tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Görkemli anıtlarıyla etkileyici kişileri ile farklı bir kenti tanımaya çalışacağız.
Atina’dan Medine’t el Hükema’ya
Eski Çağ da Yunan Uygarlığının en önemli merkezlerinden olan Atina Bu döneme ait zengin bir mirasa sahiptir. Çok iyi korunarak günümüze ulaşmış Akropolis ve Athena Tapınağı eski Yunan mimarisinin en iyi temsilcilerindendir. Bu parlak devrin bazı izlerini Bizans dönemi boyunca da devam ettirmiştir. Hızla Hristiyanlaşan bir çok kilise ve manastır inşa edilen kent Ortaçağ’da 1204 Yılında haçlı işgaline uğramış 1458′ e kadar bu süreç devam etmiştir. Osmanlılar 1458’de kenti ele geçirmiş 1833 yılına kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Dönemde kurulan Yunanistan Krallığının başkenti olarak yeniden inşa edilmiştir.

Comments are closed.

« »