FELSEFE TARİHİ

20/08/2019 • Seminerler

7 EKİMDEN İTİBAREN HER PAZARTESİ 14:00-16:00 SAATLERİ ARASI SADIK ACAR HOCAMIZ İLE FELSEFE TARİHİ DERSLERİ( Mayıs sonuna kadar)

“Antik Yunan’dan Modern Dönem’e Düşüncenin Kavramsal Serüveni”

Felsefe tarihi dersleri çerçevesinde, felsefenin başlangıcından bugüne kadar devam eden insan düşüncesinin yetkinleşme süreçleriyle birlikte kavramsal uğrakları ele alınacaktır.

Dönemsel olarak ilkçağ Antik Yunan felsefesinden(doğa filozofları, Sokrates, Platon, Aristoteles, Epikürcülük, Stoacılık  vb.) başlanılarak, Ortaçağ Felsefesi(Hristiyanlık ve İslam felsefesi), Yeniçağ Felsefesi (Kartezyen felsefe ve bilimlerin ilerleyişi), Aydınlanma Felsefesi (I. Kant ve Alman idealizmi ve sonrası) ve 20. yy. Felsefesi (Hermeneutik, Varoluşçuluk, Mantıkçı Pozitivizm, Yeni Ontoloji vb.) başlıkları sırasıyla ele alınıp işlenecektir.

Comments are closed.

« »