PROF.DR.KÜRŞAD DEMİRCİ İLE BATIDAKİ DOĞU : HRİSTİYAN UYGARLIĞI (CANLI+ZOOM)

08/09/2021 • Seminerler

7 EKİM 2021 PERŞEMBE’DEN İTİBAREN

11:30-13:00

 PROF.DR.KÜRŞAD DEMİRCİ İLE BATIDAKİ DOĞU : HRİSTİYAN UYGARLIĞI (CANLI+ZOOM)
Tüm sezon boyunca inceleyeceğimiz konularımız aşağıda belirtilmiştir.

1.Hristiyanlığın tarihsel süreci.
a. Hristiyanlık öncesi Filistin’in dini, politik ve kültürel durumu
b. Bir Yahudi olarak İsa ve ilk Hristiyanlar.
c. Aziz Paul ve Yeni Hristiyanlık.
d. Geç antik çağda Hristiyanlığının yayılması.
e. Latin, Grek, Arap Hristiyanlığının doğuşu.
f. İlk mezhepsel oluşumlar.
g. Ortaçağ Hristiyanlığı
h. Haçlı seferleri sonrası yeniden şekillenen batı dünyası
i. Ortodoks ve Katoliklik
k. Reform veya Protestanlık
l. Modern dünya Hristiyanlığı

2. Hristiyanlığın kutsal kitapları
a. Gospel veya İnciller
b. Yeni ahid külliyatı
c. Apokrif inciller
d. Apostolik doktrin metinleri

3.Hristiyanligin inançları
a. Teslis veya Trinity ve unitarian tanrı anlayışı
b. İsa ile ilgili inanışlar. İsa tanrı mı? İnsan mı?
c. ilk günah kavramı
d. Ölüm sonrası hayat
e. Eskatoloji ve Mesih’in dünyaya inişi doktrini
f.  Hristiyan ahlakı
g. Konsiller

4.Hristiyanlikta ritüeller
a. Gündelik ibadetler
b. Haftalik ve yıllık ibadetler
c. Sakramentler
d. kilisenin dini mimarisi

5.Mezhepler
a. Katoliklik
b. Ortodoksluk
c. Protestanlik
d. Nesturilik
e. Ermenilik
f. Diğer mezhepler ve tarikatlar.

Comments are closed.

« »