20. YÜZYIL DÜNYA TARİHİ VE POLİTİKASI

20/08/2019 • Seminerler

Prof.Dr.Erhan Büyükakıncı ile her çarşamba 14:00-16:00 saatleri arası (Mayıs sonuna kadar)

20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ VE POLİTİKASI

Birinci Dünya Savaşından günümüze değin son yüzyıl çok yıkıcı ve çok büyük değişkenlere neden olan olaylar ve olgularla doludur. Savaşlar olduğu kadar barış ve işbirliği çabalarıyla dünya politikası yeni bir yapıya geçmiştir. İmparatorluklar yıkılmış ve modern ulus devletler ortaya çıkmış, uluslararası örgütler ve kurumlar kurulmuştur. Seminerlerimiz 20. yüzyıldan günümüze değin dünya politikasını etkileyen temel olayları ve olguları ele almayı ve bu paralellikte sistemin temel aktörleri ile ülkemizin konumunu da değerlendirmek amacındadır.

Comments are closed.

« »